Verbouw & Nieuwbouw

Bij nieuwbouw of verbouw is het naar onze mening belangrijk dat het resultaat goed past bij de bestaande woning. Ons streven is elke nieuwe of vernieuwde ruimte daadwerkelijk meerwaarde te laten geven aan uw woning. Uiteraard proberen wij dit gepaard te laten gaan met zo min mogelijk hinder/overlast voor u.